Умуват откъде да вземат пари за скоростен път Варна-Добрич

Търсят се възможности за финансиране на ключови за Варна проекти

Кметът на Варна Иван Портних стана зам.-председател на Регионалния съвет за Североизточен регион. Той бе избран на редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район.

По време на заседанието областният управител на Варна Стоян Пасев, който е и председател на Регионалния съвет за Североизточен регион, запозна присъстващите с работата по реализирането на проекти с приоритетно значение за развитие на сухопътната и морска инфраструктура, голяма част от които са заложени в Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

Подкрепени бяха ключови за Варна проекти - като доизграждането на автомагистралите "Хемус" и "Черно море", утвърждаването на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна. Специално внимание бе отделено на идейния проект за изграждане на плавателен канал Русе-Варна, свързващ река Дунав с Черно море, както и изграждането на международен Експоцентър във Варна.

Реализирането на проектите ще окаже значителен ефект върху икономиката, не само на Варна и региона, но и на съседния Северен централен район. Гласувано бе решение за предприемане на съгласувани действия в търсенето на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на тези проекти в рамките на настоящия програмен период.