КЗК се самосезира заради сделките на LIC33

Проверката ще установява на какъв етап е договарянето на придобиванията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) задължава редица дружества да предоставят информация относно смяна на собствеността. По-конкретно става въпрос за дружествата, за които се заговори, че са закупени от групата LIC33.

Дружествата са основно от три сфери – в телекомуникационния сектор, в сферата на отбраната и авиацията, както и притежаващи активи в медии и агенции за недвижими имоти („БТК” ЕАД, „НУРТС България” АД, „Фърст Диджитъл” ЕАД, „Дунарит” АД, „Авионамс” АД,  „ТВ 7” ЕАД, „ГАРБ Аудиенс Рисърч България” АД, „Сана Спейс Хотел Хисаря” АД).

В съобщението на КЗК се посочва, че проверката започва по повод множество публикации и дискусии в медиите.

Проверката цели да установи на какъв етап е договарянето на горепосочените придобивания.

От комисията отбелязват, че режимът по оценка на концентрации между предприятия е разрешителен. В този смисъл предприятие, имащо намерение да придобие контрол, е длъжно да информира КЗК като подаде уведомление преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката.

Едва след като КЗК оцени ефекта от сделката на съответния пазар и се произнесе с решение, с което разрешава нейното осъществяване, нотифициращото дружество може да пристъпи към предприемането на фактически и правни действия по нейното изпълнение.

Ако КЗК установи, че е извършено прехвърляне на дялове/акции или обособен бизнес, без да бъде уведомена за това, има правомощието да образува производство по своя инициатива и да наложи имуществена санкция до 10 % от оборота за извършеното нарушение, както и мерки за възстановяване на ефективната конкуренция по чл.90 от ЗЗК.

В тази връзка през януари КЗК образува производство по сигнал за евентуално извършено придобиване на контрол върху „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) от страна на SHCO 79, s.a.r.l, Люксембург без разрешение по реда на ЗЗК. Поради наличие на общностно измерение, КЗК прекрати производството и препрати случая на Европейската комисия по компетентност.

Наред с горното КЗК извършва задълбочено проучване по отношение придобиването на контрол върху „НУРТС България” АД от страна на БТК ЕАД.