Варненски изобретател превръща изгорели газове в топла вода

Изобретението може да намали три пъти замърсяването на въздуха с азотен оксид

Варненски инженер е създал уникално изобретение. Става дума за инсталация, която затопля допълнително водата в топлофикациите чрез използване на изгорели газове.

Освен икономически ефект, изобретението би имало и екологичен, тъй като може да намали три пъти замърсяването на въздуха с азотен оксид, твърди авторът на идеята. 

Ученият Чавдар Димитров разказа за своя проект пред варненския депутат Пламен Манушев по време на приемна. Той потърси съдействие от народния представител, за да реализира идеята си. Манушев от своя страна се ангажира да представи разработката пред председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание.