Защо една страна има много имена?

Новините

04-04-2015, 10:38

Снимка:

obekti.bg

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

В някои случаи имената на страните се получават от "развален телефон"

Германия, Allemagne, Germany, Niemcy, Saksa, Vokietija - и Deutschland за хората, които живеят там - защо наричаме едно и също място по толкова различни начини? Защо наричаме "Япония" страната, чието име звучи като "Нихон" или "Нипон"?

Ендоним е името, с което хората, живеещи на дадено място, наричат себе си. Екзоним е името, с което ги наричат останалите, пише obekti.bg.

Германия дели граници с различни етнически групи в Европа. В началото повечето от тези народи контактуват само с по едно от германските племена и впоследствие започват да наричат с него цялата територия.

Римляните наричат "Germania" парчето земя на изток от Рейн и на север от Дунав, заимствайки от галите името на племето "германи". "Германите" не са го използвали за себе си.

По същия начин стоят нещата и със славянската дума "немци". Етимологията й е свързана с прилагателното "ням". За славяните съседните на тях племена били "неми", защото не разбирали езика им.

В други случаи с имената на страните се получава като в играта "развален телефон". Пътешественик открива нова територия, не знае как да я нарече и се обръща към местните. Името се предава от уста на уста от хора, говорещи различни езици и се превръща в нещо съвсем друго.

Когато Марко Поло е в Китай, научава, че наблизо има остров, наречен Cipangu на един от китайските диалекти. Той пренася името в Италия, където то се трансформира в Giappone. И всеки от европейските езици допълнително го нагажда към себе си.

Българският екзоним "Китай" идва от етническата група "китан", окупирала Северен Китай по времето на Марко Поло, а английският екзоним China идва от персийското название на страната - "Cin".

И така примерите могат да бъдат продължени до безкрайност.