Намаляването на данък "бюрокрация" пак се отлага

Новините

06-04-2015, 07:00

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Фирмите ще комуникират с НОИ електронно чак от догодина, а енергетиката е извън дигиталната ера

Тоновете излишна хартия и чакането по гишета ще продължат да измъчват бизнеса и гражданите поне до края на годината. Това е поредният последен срок, поставен за изпълнение на част от мерките, заложени във втория План за действие за намаляване с 20% на административната тежест.

Отчетът на плана, с който разполага в. "Сега", показва, че към края на миналата година 60 от 167 мерки не са изпълнени и са получили отсрочка до 31 декември 2015 г. Официалните причини са различни - от липсата на работещ парламент през миналата година до отсъствието на работеща система и липсата на пари за нейното изграждане. Всъщност основната причина за бетонирането на данък "бюрокрация" е мудната администрация. Общо 50 от неизпълнените мерки по плана са свързани със Закона за енергетиката, като повечето от тях се отнасят до работата на енергийния регулатор, а 8 касаят икономическото министерство.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) все още не е въвела онлайн подаване на заявления за утвърждаване на цени, приходи и тарифи за фирмите от сектора. На място и в хартиен вид трябва да се внасят годишните финансови отчети на дружествата, както и заявленията за издаване, промяна или прекратяване на лицензии. А повечето от тези дейности се извършват от фирмите за ток и газ всяка година. Неотдавна от ЕВН пресметнаха, че само за един от одитите, назначени от енергийния регулатор, предприятието е издало 1.2 млн. броя справки с тегло 6.2 тона - защото всичко е трябвало да бъде представено на хартия.Основна пречка регулаторът да общува с бизнеса онлайн е липсата на информационна система. Не е ясно как, кога и дали такава изобщо ще бъде създадена, особено като се имат предвид оплакванията на КЕВР, че безпаричие блокира дори проверките на място.Шест от неизпълнените мерки за намаляване на административната тежест са за НОИ и по-конкретно са свързани с пускането на дълго чакания е-регистър на болничните листове. И за тях новият срок е 31 декември. Финансирането за регистъра вече е осигурено по програмата "Административен капацитет", предстои да бъде избран изпълнител.Както в. "Сега" писа, широко рекламираното облекчение, според което от 1 януари лекарите вече пращат от компютъра си болничните листове в НОИ, се оказа полуелектронно. Защото за бизнеса остава задължението да внася на гише в осигурителния институт куп съпътстващи документи. От догодина обаче това ще се промени, обещава правителството. За след Нова година остава и обещанието болничните да се изплащат 3 пъти по-бързо. Идеята е пациентите да получават парите си 5 дни след подаването на данните от страна на шефовете им, а не както е в момента - да чакат 15 дни.

ОТЧЕТ
Ведомството, което се е провалило напълно в намаляването на административното бреме, е КЕВР, става ясно от отчета за 2014 г. От 42 планирани мерки изпълнените са "нула". Отличникът е Националната агенция за приходите, която се е отчела с всички свои 28 мерки още преди две години и с модернизацията на услугите е спестила на бизнеса 161 млн. лв. за година. Приходната агенция приема онлайн данъчни декларации, годишните отчети за дейности и др. Министерството на околната среда е изпълнило 32 от своите 35 мерки. Националният осигурителен институт има доста да наваксва - от 11 мерки само 5 са изпълнени.