Студенти пишат във Фейсбук кои са просветителите днес

Снимки, есета и филми представят възгледите на младите за култура

По случай 24 май - Деня на Славянската писменост и българската култура, Националното представителство на студентските съвети обявява мащабен национален конкурс "Носители на просвета 2015".

"Защо "носители на просвета"? Защото развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдещето на България. И всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават", коментират организаторите.

Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.

Целта е да се покаже, че в модерна България, в дигиталната ера, в Европейски съюз, дори и в условия на икономическа криза, социални трудности и предизвикателства, просветителският дух и просветителските идеи са все още живи - в своите съвременни, разнообразни, напредничави, дори причудливи понякога форми.

Според организаторите на конкурса студентите на България имат сетивата и уменията да откриват навсякъде около себе си и в самите себе си, да уловят и опишат кои са и кои ще бъдат носителите на просвета днес и за в бъдеще. А "носители" в 21-ви век могат да бъдат множество различни по своята същност идеи и послания, иновации, личности, организации, практики, събития и редица други.

Конкурсът ще се проведе в няколко направления.

В категория "Снимка" се очакват авторски фотоси, които изразяват авторовата интерпретация по темата "Носители на просвета 2015".

В категория "Кратко есе" младите хора трябва да подготвят есе по актуален въпрос, свързан с темата на конкурса. Обект на есето могат да бъдат идеи, послания, събития или други асоциации, които авторът прави с развитието на културата, образованието, науката в България – днес и за в бъдеще.

В категория "Те - носителите на просвета 2015" се очаква номинация на личност от българската културна, образователна или научна общност, която студентите номинират за получател на званието "Носител на просвета 2015". Най-добре аргументираните и убедителни номинации ще бъдат отличени по време на конкурса "Студент на годината 2015" със специален приз.

В категория "Аз - носител на просвета 2015" ще бъдат насърчавани положителните личностни и групови модели за поведение и подражание, базирани на собствения принос и индивидуалната отговорност.

В категория twitter-съобщение студентите трябва да подготвят кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Фейсбук, което адресира темата за носителите на просвета днес, в България с интерпретация, избрана от автора. Защото съвременните технологии и социалните мрежи като канал за комуникация са също един от носителите на просвета.

Своята теза или номинация по темата на конкурса участниците могат да запишат и на видео-клип с продължителност до 3 мин.

Победителите и наградите във всички категории ще бъдат определени от жури, сформирано от представители на Националното представителство на студентските съвети, академичната общност и организации-партньори на НПСС от гражданския и частен сектор.

В проекта могат да участват всички български студенти в бакалавърска или магистърска степен, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища. В отделни случаи ще бъдат допуснати до участие и материали на ученици в 11-ти и 12-ти клас, както и наскоро завършили студенти.

Целта на организаторите е не просто да не се ограничава кръга от участници и тяхната креативност при интерпретацията и отразяването на темата, а напротив - авторското начало да бъде максимално насърчено и изявено.

Краен срок за изпращане на материали е 20 Април 2015г. Церемонията по обявяване и награждаване на победителите ще се проведе в навечерието на 05 май 2015г.

Повече информация за конкурса може да намерите ТУК.