Частен имот с незаконна ограда затвори две улици

Мисия Варна

25-05-2015, 11:04

Снимка:

© Varnautre.bg | Ивайло Борисов

Автор:

Росица Колева

Всичко от Автора

Хората в района останаха без достъп на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, линейки и пожарни

Частен имот насред пътя затвори две улици във Варна. Собственикът му си вдигна и незаконна масивна ограда, като остави няколко сантиметра до съседния имот. Имал разрешение само за телена, но човекът я изградил тухлена. Става дума за имот на ул. "Райна Княгиня", който освен нея затапи и ул. "Вихрен".

Така хората в района останаха без достъп на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, линейки и пожарни коли. Инвалидни и детски колички също не могат да се промушат покрай имота, затворил доскоро действащите улици.

В края на април над 20 души от района са подали жалба в община Варна с искане за отварянето на отсечките, така че те отново да бъдат използваеми. Месец по-късно обаче отговор от общинската администрация така и не са получили.

До появата на частния имот се стига след отчуждаване на терен, последвано от връщането му на собствениците, делба в съда и за финал продажба със съдия изпълнител. Община Варна също е била съсобственик, но продава своята част за 20 000 лв., твърдят участници в делбата на имота. Така теренът бива законно придобит, а собственикът му започва да загражда.

Според наличната документация в район "Младост" през 1971 г. през имота е било предвидено преминаването на улица. През 1985 г. година обаче валидният към онзи момент Застроитено регулационен план е отменен и теренът вече е отреден за училище. Школо също не е построено, но за да се осигури достъп до улицата трябва да се измени действащия към настоящия момент план, който не е пипан от 85-та година.

"Към настоящия момент поради настъпилите съществени промени в обществено икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът за регулация и застрояване, през 2012 г. на кмета на Община Варна е възложено изработването на Подробен устройствен план на 16 –юг м.р., град Варна, съгласно одобрено техническо задание, при спазване на правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на град Варна", обясниха от кметство "Младост". Въпросният ПУП обаче досегане не е изготвен.

По отношение на масивната ограда от район "Младост" на 13 май изпратили писмо до собственика на имота с указания да представи необходимите строителни книжа и документи, доказващи законността на изградената ограда. Той обаче все още не е предоставил такива. Според районната администрация в случай, че се установи, че оградата е незаконно построена, тя ще бъде премахната. Това обаче няма да реши проблема със затворените улици, тъй като имотът ще си остане върху тях.

"Собствениците на имоти, чийто достъп е ограничен към настоящия момент могат до одобряването на нов план да поискат от община Варна издаването на Заповед по реда на Раздел I, глава XIII от ЗУТ, а именно прокарването на временни пътища", посъветваха от районната администрация.

Очаквайте продължение