Ловът приключва на Нова година

Новините

10-06-2015, 07:02

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Ловът на дива свиня с капани ще бъде разрешен само в заградените територии

Сезонът за групов лов ще бъде от 1 октомври до 31 декември, каза директорът на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) инж. Тони Кръстев. Така ловът ще приключва на Нова година вместо на 15 януари. Това предвиждат подготвени промени в Закона за лова и опазване на дивеча, които бяха обсъдени на кръгла маса с участието на зам.-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов.

"В промените на закона е предвидено въвеждането на забрана за използването на всякакви капани за лов на дива свиня извън заградените площи", съобщи шефът на ИАГ Тони Кръстев. Ловът на дива свиня с капани ще бъде разрешен само в заградените територии - ловни дворове, майчини дворове и бази за интензивно развъждане. Тони Кръстев допълни, че се предвижда решенията за промяна на границите на ловните участъци да се взимат от ловните сдружения и Съветите на регионалните дирекции по горите. Когато промяната се отнася до две дружини или сдружения, ще се иска мнение и от тях.

Друго предложение е заграждането на нови ловни площи да става задължително след съгласуване с Министерството на околната среда и писмено съгласие на собствениците, чиято територия попада в оградените площи. Инж. Кръстев допълни, че се предлага да отпадне задължителната минимална изискуема площ от 70 ха за един ловец. Той уточни, че се въвежда и изискване за наемане на ловни надзиратели, които да следят за реда в съответната ловна площ.

Според изпълнителния директор на ИАГ, с предложените промени разрешенията за отстрел на мечки, които не са ловен вид, ще се издават от МОСВ, какъвто беше старият ред.