Нищят бъдещето на социалните услуги на форум край Варна

Животът

17-06-2015, 11:27

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Семинарът представя социалните услуги и техните екипи и ползватели

Основните посоки на бъдещото развитие на социалните услуги ще се опита да начертае национален форум на специалистите от социалния сектор. Домакин на срещата, която се провежда в курорта Златни пясъци, е варненската община. Първият национален форум на социалните услуги се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Варна.

Семинарът си поставя за цел да даде трибуна и възможност за представяне на самите социални услуги и техните екипи и ползватели. Освен конферентна част, в която ще бъдат представени различни добри практики и опит, паралелно ще тече специализирано изложение, на което различните социални услуги ще имат възможност да представят ръчно изработените продукти и изделия от своите потребители.

Програмата на форума включва три дни с много възможности за национални и европейски партньорства, обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по Европейския семестър, иновативни практики за качествени и ефективни социални услуги, работа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори и много други.

Основните теми на презентациите и дискусиите, включват: европейски и национални партньорства, услуги за образование, заетост, социално включване и здравеопазване, работа по ОП "РЧР", оптимизиране на нормативни рамки и документи за реализация на услугите, както и поглед към развитието на нормативното осигуряване на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност за по-ефективни социална услуги и подкрепа.

С цел резултатност на дискусиите и бъдещо ползотворно партньорство, в дните на форума заедно ще работят ръководства, представители и експерти на всички институции, организации и заинтересовани страни, работещи в сферата на социалните услуги.