Прокурори възроптаха срещу промени, дискриминирали ги

Новините

18-06-2015, 13:57

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Предлагат електронно гласуване за членове на ВСС

Предлаганите промени в Закона за съдебната власт създават предпоставки за дискриминационно отношение към прокурори и следователи. Това е становището на представителите на Варненската окръжна прокуратура (ВОП), които вече са изпратили до Главната прокуратура възраженията си.

Получава се неравнопоставеност между отделните съсловия в съдебната власт, която е недопустима и дискриминационна, заяви пред медиите говорителят на ВОП Радослав Лазаров. Като пример той посочи изискванията за главен съдебен инспектор, съгласно които кандидатите трябва да са с 15 години стаж, от които 10 като съдия. Така се ограничават възможностите пред прокурорите, недоволстват от държавното обвинение в морската столица. В тази връзка прокурорите предлагат кандидатите да имат десетгодишен стаж като магистрати.

От ВОП неодоброяват и промяна, с която се допуска главният прокурор да отменя постановление за прекратяване на производство. В такъв случай възниква въпроса кой ще се яви пред съответния съд да защитава обвинителния акт, заяви Лазаров, според когото е налице възможност за недобросъвестно поведение.

Абсурден бил и новият модел, регламентиращ представителността на общите събрания. Поправките предвиждат общо събрание да се провежда, ако на него присъстват повече от половината от членовете. Ако това не е така, събранието се отлага с един час, а ако и след това ситуацията е същата, се провежда независимо от броя на присъстващите. Така обаче могат да се вземат решения с  неголям брой гласове, констират варненските държавни обвинители, които настояват да се запази старият модел. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет да става с електронно гласуване, педлагат още те.

Препоръките и възраженията на всички прокурори от страната ще бъдат анализирани и обобщени, след което становището им ще бъде предтавено на вниманието на правосъдения министър Христо Иванов.