Нов фонд спасява закъсали банки

Парите

19-06-2015, 07:14

Снимка:

Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Държавата ще може да национализира трезори с проблеми

Закъсалите банки ще бъдат поставяни под специален надзор от страна на БНБ само за месец, а нов Фонд за престуктуриране на банки (ФПБ) ще им помага, за да не фалират. Това гласи проектът на нов закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който мина на първо четене в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Средствата във ФПБ ще се набират от вноски на трезорите, като целта е до 10 г. парите в него да покриват 2% от гарантираните влогове във всички банки. Какъв ще бъде размерът на вноската за всяка банка ще се определя от рисковия й профил и дела на задълженията й в общите дългове на банковата система. В новия закон са предвидени редица механизми за ранно разрешаване на евентуални проблеми в банковата система. Целта е надзорът да получи сигнали още преди настъпването на реален проблем с дадена банка.

Така още на ранен етап ще може да се взимат мерки, за да се решават проблемите още в зародиш. Когато БНБ установи, че дадена банка е в затруднение, тя ще уведомява финансовия министър. Целта е БНБ и МФ да синхронизират действията си по спасяване на дадена банка. За целта министърът на финансите ще има право на вето над мерките, предприемани от БНБ, ако се прецени, че ще бъде необходим държавен ресурс за спасяване на банката.

Сред възможностите за ранна намеса от страна на БНБ ще бъде и назначаването на временен управител за срок от 1 г., вместо квесторите, които управляват сега банки под специален надзор. БНБ и финансовият министър ще се намесват, ако банка е понесла загуби, изчерпалa e собствения си капитал, активите й са по-малко от задълженията или сама е поискала помощ.
Преструктурирането на банка ще може да става чрез продажба на стопанска дейност или създаването на т.нар. мостова банка, в която да се прехвърлят активи на закъсалата.

Активи ще могат да се прехвърлят и към специално дружество за управление, което ще бъде собственост на ФПБ. Сред възможните начини за преструктуриране е предвидено и т. нар. споделяне на загубите на закъсалата банка - част от задълженията й се отписват и кредиторите солидарно понасят загуби. Държавата също ще може да се намеси с капиталова подкрепа или да влезе временно като собственик в банката в затруднение, но след решение на Министерски съвет.