Руснаците първи в България по численост

Животът

13-07-2015, 11:56

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-често руснаците избират да учат в София, Благоевград, Пловдив и Варна

Гражданите на Руската федерация са на първо място по брой на постоянно пребиваващи в България. След тях са родените в Украйна, Македония, Турция и Молдова. Това се казва в Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията за 2015-2020 г. Документът бе публикуван за обсъждане на Портала за обществени консултации, цитирана от "Труд".

От Националната агенция по приходите отчитат, че към началото на миналата година 21 019 граждани, които са извън ЕС, са работили на трудов договор в страната ни. Други 4695 чужденци са се осигурявали самостоятелно. Руснаците са на второ място по численост при получаване на правото на по-дълго пребиваване в страната ни с цел "образование". През 2014 г. са издадени 4333 разрешения за продължително пребиваване на чужденци, приети за обучение в лицензирани учебни заведения у нас.

Най-често руснаците избират да учат в София, Благоевград, Пловдив и Варна. Най-много обаче са чуждите студенти от Турция - за миналата година те са близо 61% от общия брой на гражданите на трети страни в нашите университети. Следвани са от гражданите на Руската федерация, Украйна и Македония. Един от сериозните изводи, който се прави в стратегията, е, че вследствие на демографската криза страната ни трябва от сега да мисли за внасяне на работна ръка отвън. Препоръчва се да се работи по "източното крило", като се подпишат двустранни спогодби за обмен на работна ръка от Украйна, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус. Експертите, изготвили документа, анализират, че трябва да се изградят механизми за привличане на специалисти с големите страни като САЩ, Канада, Нова Зеландия и Австралия.

През 2014 година 5527 чужденци са получили българско гражданство. Най-голяма част от тях са от Македония, следват тези от Молдова. Анализът сочи, че за периода 2010-2014 г. между 10 и 23% са получилите българско гражданство лица, които остават в България. Броят на подадените молби за придобиване на българско гражданство показва, че се запазва големият относителен дял на кандидатите от български произход от броя на всички молби за натурализация.

Статистиката показва, че след изменението и допълнението на Закона за българското гражданство през 2010 г. лавинообразно се увеличава броят на образуваните преписки по подадените молби на кандидатите от български произход. Интересът е обясним, тъй като за тази категория лица се изисква само да са пълнолетни и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу тях да няма образувани наказателни производства за такова престъпление, освен ако са реабилитирани.

За лицата от български произход, за разлика от другите кандидати, няма изискване да са получили разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България преди не по-малко от пет години към датата на подаване на молбата за натурализация, няма изискване да имат доход или занятие, което да им дава възможност да се издържат.