Класифицират боклуците, изхвърлени от морето

Животът

15-07-2015, 14:26

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Поръчката е на стойност 30 000 лева, включва и 4 кампании по почистване на плажове

Обществена поръчка за обследване и класификация на морските отпадъците по брега, пусна Басейнова дирекция. Публична покана е с "Провеждане на мониторингови кампании за събиране на данни (класифициране) за морските отпадъци по брега, дейност към проект "Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)".

Прогнозната стойност за изпълнение на услугата е в размер на 30 000 лв. без ДДС. Изпълнителите ще трябва да проследяват и наблюдават замърсяванията. Поръчката включва още 

4 кампании за класифициране на отпадъци и почистване на плажни ивици и крайбрежни зони от Северното Черноморие и 4 кампании от Южното Черноморие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:30 часа на 20.07.2015 г. включително, на адреса на възложителя: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33. Отварянето на офертите ще се извърши на 21 юли в 10:30 часа, в сградата на Басейнова дирекция.