5 сигнала за мръсен въздух на гара Повеляново, чисто е засега

Животът

16-07-2015, 11:59

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Последният сигнал е бил от служители на БДЖ

От началото на годината са получени 5 сигнала за замърсяване на атмосферния въздух в района на ж.п. гара Повеляново. Всички са проверени, направени са измервания с апаратура за експресно определяне на концентрациите, а по два от тях измервания с мобилна автоматична станция в по-продължителен период. От извършения контрол до момента не са установени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Това информират от РИОСВ.

От 30 юни до 7 юли eкип на инспекцията и на Регионалната лаборатория са извършили последните измервания по показатели азотен диоксид, серен диоксид, амоняк, озон и въглероден оксид. Постъпилият сигнал за замърсяване на атмосферния въздух е бил от служители на БДЖ.

По показател азотен диоксид при средночасова норма 200 мкг/м3 най-високата регистрирана концентрация е 69,5 мкг/м3. По показател серен диоксид регистрираната най-висока концентрация е 22,6 мкг/м3, при средночасова норма 350 мкг/м3. При максимално еднократна норма 0,250 мг/м3 за амоняк е регистрирана максимална стойност от 0,0259 мг/м3.