Културните дейци – с премии за Деня на будителите и Коледа

Мисия Варна

28-07-2015, 13:18

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Кметът Иван Портних подписа КТД и в сферата на културата

Културните дейци във Варна може да получават по една допълнителна минимална работна заплата за Деня на народните будители и за Коледа. Подпомагането е залегнало в Колективен трудов договор (КТД) в сферата на културата, който бе официално подписан за първи път днес. Средствата обаче ще се предоставят при наличие на финансов ресурс и липса на неразплатени задължения на съответната културна институция.

Договорено е още размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да бъде не по-малък от 1% върху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит стаж и професионален опит.

Увеличени са и средствата за получаване на образователна степен "доктор" или "доктор на науките", със съответното допълнително възнаграждение - не по-малко от 30 лв. за "доктор", и 60 лв. за "доктор на науките".

Колективният трудов договор в сферата на културата се отнася за служителите - членове на синдикатите, работещи в музеи, художествени галерии и библиотеки. Част от заложените изисквания в документа се отнасят за запазване на заетостта, кариерно развитие на персонала, подобряване на социалния статус.

"Днес направихме поредната стъпка към разширяване на сътрудничеството между Община Варна и синдикатите. След колективни трудови договори в сферите на образованието, здравеопазването и социалните дейности, подписваме за първи път такъв договор в още една изключително важна област в обществения живот - културата. Това е доказателство, че Община Варна е надежден, сигурен и коректен социален партньор. С новия договор полагаме една добра основа за колективно договаряне и социално партньорство в конкретните културни институции на територията на общината", заяви след подписването кметът Иван Портних.

"Благодаря на Община Варна, че намери сила и възможност да постигнем това споразумение. От днес нататък то е факт и е въпрос на надграждане във времето", заяви Васил Василев, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ "Подкрепа". "Договорът е едно добро начало за взаимоотношенията между администрацията и заетите в културата", каза и председателят на Регионалния съвет на КНСБ Илия Илиев.