МРРБ стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Мисия Варна

03-08-2015, 14:01

Снимка:

AMG

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013.

Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града. Целта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда

Информационната кампания ще се проведе в общо 36 града в периода 03 август – 5 септември 2015. Във всеки от тях ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който гражданите ще имат възможност да получат информационни материали по проекта и експертни консултации, както и да се запознаят с текущото изпълнение на проекта и други действащи инициативи.

Информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в град Варна ще се проведат в периода 04 - 07 август 2015 г. на пл. „Св.Св. Кирил и Методий” 2, пред ОИЦ-Варна от 17.30 до 19.30 ч.

Информация за конкретните локации на информационния кът във всяка община можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „Обновяване на жилища“, под-секция „Информационни дни“.