ФК Спартак Варна към ОБС: Не ставайте съучастници на едно престъпление

Спорт

03-08-2015, 14:23

Снимка:

varnautre.bg / архив

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

"Защо стадион "Локомотив" се ползва от трети лица без правно основание и е в това занемарено състояние", питат от новосформирания клуб

От ФК Спартак Варна разпространиха чрез медиите отворено писмо, адресирано до общинските съветници.

Публикуваме го без редакторска намеса:

МОЛБА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, ИЛКО КОНСТАНТИВНО СТАНЧЕВ, ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ГОРАНОВ, членове на УС на ЮЛНЦ „Ф.К. СПАРТАК ВАРНА” вписано в регистъра на ЮЛНЦ, воден при ВОС, съгласно Решение №55/10.02.2015г. по ф. дело №15 от 2015г., със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, общ. Варна, обл. Варна, Морска гара офис 12, с ЕИК 176822428

Относно: предоставяне на право на ползване на стадион Локомотив.

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към настоящия момент, сме силно загрижени, на първо място като родители, на следващо място като спортисти ветерани и деятели на Спартак Варна и не на последно място като треньори участващи активно в работата с деца, юноши и младежи и следящи развитието на детско-юношеската школа на СПАРТАК ВАРНА, защо клуба е загинал. Неколкократно чрез адресиране на писма, молби, заявления, искахме информация, защо ст. Локомотив се ползва от трети лица без правно основание и е в това занемарено състояние.

Логичното се случи и получихме отговор, че за ст. Локомотив няма сключен договор за ползване/наем и т.н., но същия се ползва от „ СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД, вкл. като се събират наеми, но не е ясно къде се отчитат.
Факт е и ви е ноторно известно, че акционер в „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД е ОБЩИНА ВАРНА, която забележете, че от 2006г., не е получила нито стотинка от приходите / не и е разпределян дивидент по см. на ТЗ/, а комплекса функционира и реализира приходи. Дори и да се разгледа настоящата молба извън контекста и на чисто футболната символика, всички ние сме и граждани на град Варна и сме избрали именно вас, като лица бранещи интересите ни. С ДЕЙСТВИЯТА СИ ВИЕ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ИЛИ ОБСЛУЖВАТЕ КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ И НЕ ИСКАТЕ да обърнете внимание, че се извършва поредния пладнешки обир на ОБЩИНА ВАРНА, като се експлоатира нейна собственост, а същата тази Община Варна, чрез длъжностните си лица става съучастник на престъпление. Ето защо считаме, че по този начин, се облагодетелства едно трето лице, / акционер в „ СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД, което не подпомага и футболния клуб/. На всички ние известно, че пасианса е нареден още през 2006г. със създаването на АД, но все още има възможност вредата да бъде минимализирана. Вероятно, ще има и друг завил желание участник да ползва съоражението това е „ СПАРТАК 1918” ЮЛНЦ, но същото това сдружение с Председател г-н Фажев, вече беше прекратило участие в „ Б” РФГ, под егидата на БФС, през март 2015г. Посоченото Сдружение има и изискуеми задължения към ТД на НАП в изкл. голям размер, като рабира се ще се опита да приложи титановата схема на разсрочане, за да може всички кредитория да „пият по една вода”. В този си формат според нас, няма как да продължи да съществува, без поредната финансова инжекция от ОБЩИНА ВАРНА. Този път „спасителя/молител”, ще бъде небеизвестния ИВАН ПЕТРОВ / назначен ликвидатор на истинския според думите му СПАРТАК ВАРНА, за което прилагаме и самото решение от 15.6.2015г. на ВОС.

Молим ви г-да Общински съветници не ставайте съучастници на едно престъпление, като продължавате агонията на футболния клуб. С конкретни действия дайте възможност на заинтересованите лица да възродят клуба и да върнат хората на стадиона а не да митарстват по села и паланки. Следва да се обърне внимание, че вие сте и родители.

С оглед на желанието ни да подпомагаме детско-юношеската школа на СПАРТАК ВАРНА, в това число и чрез подготвени кадри треньори / с каквито разполага Сдружението /, се нуждаем от терен за ползване, какъвто по настоящем Община Варна е предоставила ст. Локомотив на трети лице, без търг, конкурс или считаме, без правно състояние.

Извършихме проверка и установихме, че на 25.11.2009г. е съставен Акт за Общинска собственост под Акт 5929 и вписан на 6.1.2010г. в СВ. Необходимо ни е да ни бъде дадена възможност за ползване на футбл. терени и съблекалнята на ст. Локомотив именно за нуждите на детско-юношеската школа. Доколкото ни е известно следва да бъде и сключен съответния договор.

Моля да разгледате настоящото предложение за предоставяне на право на ползване за период за 10 и повече години, за имот с идентификатор №10135. 3513.163 с площ от 52.154 дка, представляващ ст. Локомотив, от тях футб. терени, съблекалните и т.н.

След като бъде разгледано и одобрено, да бъде направено предложение и вкл. в дневния ред на сесията на ОС при Община Варна предвидена за 5.8.2015г., след което АКО има позитивно решение да бъде сключен и договор.

В този ред на мисли, считаме, че в духа на закона и следва ползвателя, да се грижи и стопанисва имота, като извършва и подобрения в него.