Банките събраха почти 500 млн. лева такси и комисиони

Парите

04-08-2015, 07:10

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Лихвите по депозитите падат двойно по-бързо от цената на заемите

Приходите на банките от такси и комисиони продължават да растат и за шест месеца са достигнали почти половин милиард лева, показват сборните данни на БНБ към 30 юни. Точната сума е 493.543 млн. лева и тя е с близо 10% повече в сравнение с първата половина на миналата година. На практика събраното от такси и комисиони е сравнимо с печалбата на банковата система за същия период. Тя е 502.3 млн. лева. 

Покачването на сбора на парите, които трезорите взимат за услугите си, не е единствено обяснение за растящите печалби. Интересни и значителни промени има и в лихвената им политика и съответно в приходите и разходите им.

Към края на юни постъпленията от лихви са намалели с 16.15% на годишна база - или с малко над 122 млн. лева - до 1.866 млрд. лв. Спад има и при разходите за лихви с двойно по-голям процент - намалението е с 31.37%, или със 227.88 млн. лв. до 498.637 млн. лв. Това всъщност означава, че лихвите по депозитите падат с много по-висока скорост от тези по заемите.На практика въпреки ръста на депозитите за последната година разходите на банките за изплащане на лихви са се свили наполовина. През януари-юни 2014 г. на спестителите са били платени 938 млн. лева. Същевременно заради свитото кредитиране и поевтиняването на заемите банките получават все по-малки приходи от лихви. За първите 6 месеца на 2014 г. лихвените постъпления са били 2.261 млрд. лв., а за първата половина на 2015 г. са 1.866 млрд. лв.
ОТЛИВ
Оказва се, че от началото на април до края на юни над 2 млрд. лв. са напуснали банковата система. В края на март депозитите в трезорите у нас са били 73.071 млрд. лв., а в края на юни те вече са 71.064 млрд. лв. Причината за спада са тегленията на влогове от страна на кредитни институции. За 3 месеца депозитите на банките са спаднали от 7.751 млрд. лв. в края на март до 5.588 млрд. лв. в края на юни. От отчетите на БНБ е видно, че изтеглените пари на трезори са от трета група банки. В тази група влизат клоновете на чужди банки, сред които е и клонът на гръцката Алфа банк. За три месеца влоговете на кредитните институции в трета група са се свили от 3.155 млрд. лв. до 1.148 млрд. лв., или с малко над 2 млрд. лв. Не са ясни и причините за промяната.
ОТЛИЧНИЦИ
С най-високи финансови резултати са ДСК и Уникредит Булбанк. И двете банки имат над 150 млн. лева печалба за полугодието. По скорост на нарастване обаче №1 е една от банките с гръцко акционерно участие - Юробанк България, която е утроила печалбата си спрямо първото шестмесечие на 2014 г.