Съдебният инспекторат ще проверява и по медийни публикации

Новините

31-08-2015, 08:06

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Според новия му правилник ще се обръща внимание и на сигналите на гражданите

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет, на който ще се разчита в бъдещата съдебна реформа, ще може да започва проверки и служебно, включително по информация, разпространена чрез средствата за масово осведомяване. Това е записано в нов правилник за организацията на дейността му, обнародван в "Държавен вестник".

Очаква се с бъдещата съдебна реформа, която се прави чрез конституционни поправки и с изменения в закона за съдебната власт, да се дадат по-големи правомощия на инспекторите, включително и да проверяват магистратите за конфликт на интереси, както и имуществените декларации на прокурори, съдии, следователи. Досега публикациите в медиите не привличаха интереса на проверяващите.

Инспекторатът беше създаден преди няколко години с друга промяна на конституцията, като се предвиди, че членовете му се избират от парламента с квалифицирано мнозинство от 160 гласа. Сега правомощията им са основно по движението на делата и преписките на магистратите - дали се бавят, дали движението им съответства на законовите процедурни правила и т.н.

В новия правилник пише, че проверките се правят по сигнали, които могат да бъдат извършвани по инициатива на граждани, юридически лица, държавни органи, включително съдии, прокурори и следователи. Освен инцидентни проверки инспекторите правят и планови проверки. За тях ежегодно се изготвя специална програма. Те може да са комплексни, тематични или контролни.

Непосредствено след приемането на годишната програма чрез жребий, гарантиращ случайното разпределение, главният инспектор в присъствието на всички инспектори определя конкретния орган на съдебната власт, който ще бъде проверяван. Пак така се определят и екипите, които ще извършват проверката.

Сигналите трябва да са подадени в писмен вид, на български език, да съдържат данни за подателя и адреса му и да са подписани от него. Изрично е посочено, че постъпилите по електронната поща сигнали, неподписани с електронен подпис, следва да бъдат представени и на хартиен носител. Анонимните сигнали ще се оставят без разглеждане.