ВАС отмени разрешение за търсене на злато

Парите

03-09-2015, 07:59

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Експертите са установили, че площта "Добри дол" попада в масиви от гъсти букови и борови гори

За втори път по съдебен ред природозащитници не допускат златотърсачи в Радомирско. Върховният административен съд отмени решение от 24 септември 2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за даване на разрешение за търсене на метални подземни богатства в площ "Добри дол", разположена в землищата на радомирските села Горна и Долна Диканя и селата Ярлово и Ковачевци в община Самоков.

Решението на тричленката на ВАС е взето, след като е разгледана съдебна експертиза, изготвена от вещо лице по химия и екология и от вещо лице по здравеопазване. Експертите са установили, че площта "Добри дол" попада в масиви от гъсти букови и борови гори и през територията й преминават няколко реки. В площта попадат ловното стопанство на ловците от с. Горна Диканя с поддържана ловна хижа и чешма, както и свети места.

Част от площта "Добри дол" попада в границите на защитена зона "Верила". Освен това около селата Горна и Долна Диканя има археологически ценности. Решението на ВАС подлежи на обжалване. Освен обединените в инициативен комитет природозащитници страна по делото срещу златотърсачите беше и община Радомир.