Още три услуги по електронен път в Инспекция по труда

Животът

24-09-2015, 09:10

Снимка:

© Pixabay

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Подобряват комуникацията с държавната администрация и гражданите

Дирекция "Инспекция по труда" представи електронните услуги и възможностите за достъп до информация, които предоставя за потребителите новата информационна система. По електронен път с електронен подпис могат да се заявят още три административни услуги - издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато той не може да подаде на работодателя писменото си заявление за прекратяване; издаване на разрешение или отказ за уволнение на работещите със специална закрила и издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Досега електронно можеха да се подават само декларациите за условията на труд и уведомленията за неподаване на такива, когато няма промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

След предварителна регистрация в съответната регионална дирекция,също по електронен път, потребителите на системата могат да отчитат данните за положения извънреден труд, да подават уведомления за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела, да преглеждат регистъра на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването, както и на подадените декларации за условия на труд. В област Варна вече са регистрирани 16 Потребители.

Повече подробности за възможностите на информационната система на ИА ГИТ са публикуван и в сайта на Агенцията, в рубриката "Административно обслужване", подрубрика "Е-услуги"