Заключителна конференция по проект „Функционален анализ на Министерство на младежта и спорта“

Новините

25-09-2015, 13:01

Автор:

AMG

Всичко от Автора


Министерството на младежта и спорта проведе заключителна конференция по проект „Функционален анализ на Министерство на младежта и спорта и изготвяне на проекти на нормативни актове и вътрешни документи в резултат от проведения функционален анализ“.

На конференцията бяха представени данните от проведения функционален анализ, който включва четири етапа - Планиране и подготовка; Провеждане; Приключване на функционалния анализ; Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението.

Целта на проекта и очакваните резултати от него са изготвяне на препоръки и план за оптимизиране функциите и организационното структуриране, както и подобряване ефикасността и икомичността от дейността на ММС.

В резултат от извършения анализ, са изготвени проект на устройствен правилник на ММС, както и проекти на вътрешни документи.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма администрантивен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ДПБФП № 14-11-1/25.09.2014 г.