Кандидатът за кмет на "Приморски" Илия Костадинов представи предизборната си платформа

Новините

09-10-2015, 12:45

Автор:

Предизборен щаб

Всичко от Автора

Ако бъде избран, първостепенната задача ще бъде разширяването на правомощията на районния кмет

Независимият кандидат за кмет на район "Приморски" във Варна Илия Костадинов представи пред медиите акценти от своята предизборна платформа и най-наболелите проблеми в района, на пресконференция в Малкия арт салон на Радио Варна.

В навечерието на изключително важните за града избори, той призова с всички жители да обединят усилия, за да се заработи отговорно за преодоляване тежкото положение, в което се намира най-големият район във Варна и страната и да се постави началото на устойчивото му развитие.

Илия Костадинов е получил средното си образование в Техникум по строителство и архитектура "Колю Фичето" в Бургас, а през 1996 г. е завършил Икономическия университет във Варна, специалност "Икономика и управление на строителството". Има 15-годишен опит в общинската администрация, като е започнал стажа си в кметство "Виница", след това в район "Приморски" и община – Варна, на позиции специалист, експерт и Директор на дирекция. В момента управлява проектантска фирма. Женен е, с две дъщери.

В помощ на Илия Костадинов за реализирането на представените идеи идва дългогодишния му опит в работата на общинската администрация. Ако бъде избран, първостепенната задача ще бъде разширяването на правомощията на районния кмет. Много хора не знаят какви точно са функциите на районния кмет и понякога от него се изискват решения и дела, които на практика се решават от голямата община. Най-важното е да се спечели доверието на всички жители от район "Приморски", независимо от възраст, пол и образование, защото заедно може да се решат поетапно всички възникнали проблеми. Трябва да се работи повече за осигуряване правото на работа на средната класа, която трябва да стане опора на местното самоуправление. Много важна аудитория са младите хора, които трябва да имат възможност да получат желаното солидно образование, да им се осигури подходяща работа и да се привлекат да бъдат коректив в местното самоуправление. Много може да се постигне чрез обединяване възможностите на общинската администрация, представителите на местния бизнес и обществените организации и НПО.

Илия Костадинов е убеден, че местната власт трябва да бъде изградена професионално, а кметът да се избира мажоритарно. Партийната класа е с много ниска степен на подкрепа и в пътя си досега е разчитал на екипа и личните си умения без никаква партийна обвързаност. Може би най-важният приоритет в бъдещата работа ще бъде прозрачността в управлението на общинската администрация; създаването на благоприятна среда за привличане на инвестиции и реализиране на проекти, като се насърчават частите инвеститори; да се провежда конкурс за всяка ръководна позиция, а новата структура да бъде изградена на принципа равен старт за всички.

Градската структура на района е с изключително лоша инфраструктура – дупки по улиците, недобре поддържани зелени площи и чистота, липсата на места за паркиране и затруднено движение са сред водещите конкретни проблеми. Това може да се преодолее като след изтичане да договорите с изпълнителите през февруари, да се възложат на малки и средни фирми при ясни параметри. "Познавам в подробности проблемите на всички квартали в района", каза още Илия Костадинов. Трудовият ми път е започнал от квартал "Виница" и познавам в детайли цялата територия. Проблемите с възстановяването собствеността на имотите на населението продължават да се решават много бавно. Ж.к. "Чайка" трябва да се запази като най-зеленият район във Варна. Има нужда от цялостен паркоустройствен план и реализацията му да спомогне квартала да остане зелен, добави Костадинов. Разбира се проблеми има и в другите квартали: "Левски", "Цветния", "Изгрев", селищни образувания "Сотира", "Св. Никола", "Траката", "Ваялар", "Горна Трака", "Дели Сава", "Виница север", "Бялата чешма и Дъбравата", "Манастирски рид", "Ален мак", "Добрева чешма" и "Перчемлията". Те трябва да се решават своевременно и адекватно, за да могат жителите в района да живеят по-добре.

В заключение Илия Костадинов призова жителите на район "Приморски" да гласуват с бюлетина № 16. "Силата да можеш, Силата да промениш". "Да – за район "Приморски", "Да – за Илия Костадинов".