10 бона глоба за собственик на имот в Камчия, засипал реката и сякъл дървета

Парите

09-10-2015, 14:50

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Собственик на имот до Камчия засипва реката с пясък

През лятото дружеството извърши редица дейности, забранени в границите на защитената територия и реката

Експерти от екоинспекцията глобиха с общо 10 000 лв. фирма "Пристан" ЕООД, за нарушения в Защитената местност "Лонгоза" и неизпълнение на Закона за опазване на околната среда. Фирмата не е изпълнила предписание на РИОСВ - Варна от юли 2015 г. за спиране на всички дейности по насипване на земни маси и уплътняване на брега на р. Камчия, за което е глобена с 5000 лв. Втората санкция е за неспазване на условие по решение за екологична оценка в размер на 5000 лв.

От екоинспекцията припомнят, че през лятото на 2015 г. дружеството извърши редица дейности забранени в границите на защитената територия и реката: забиване на пилони във водата и насипване на земни маси в река Камчия, строеж на ограда и изсичане на 10 дървета със заповед на кмета. За това нарушение на кмета на община Аврен е съставен акт.

7000 лв. е санкцията на "Булярд Корабостроителна индустрия” АД за нарушение на Закона за управление на отпадъците – смесване на неопасни с опасни отпадъци на площадка, отредена за съхраняване на отработена шлака от бластиране. Глобата е минималната определена от закона, предвид факта, че това нарушение е първо за дружеството.

"Клас олио" ЕООД и община Балчик са глобени за това, че не са информирал РИОСВ - Варна за инвестиционно намерение в най-ранен етап в нарушение на ЗООС, за което им е наложена глоба съответно от 2000 и 1000 лв.

ЕТ "Борис-Б-Анелия Иванова" и ЕТ "Рабор-Борис Илиев" са нарушили ЗООС като не са изпълнили предписание, поради което са им наложени имуществени санкции съответно от 3000 и 2000 лв.