1,4 милиарда лева идват за нашето образование

Ще бъде създадена система за проследяване на развитието на вече завършили студенти

1 милиард и 400 хиляди лева са отпуснати от ЕС на България по програма “Наука и образование за интелигентен растеж” до 2020 г., пише 24chasa.bg.
Това каза Цветана Герджикова, главен директор на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката. Основните насоки на програмата са научни изследвания, образование през целия живот, ограмотяване на възрастни, създаване на среда за обучение и приспособяване на малцинствените групи у нас. В програмата се предвиждат средства за квалификация и приобщаване на бежанците.
“Министерството на образованието за първи път става управляващ орган по оперативна програма. Не са се влагали толкова пари в образованието от времето на изграждането на БАН”, каза още Герджикова.
За първи път ще бъдат изградени у нас центрове за върховни постижения и центрове за компетентност на обща стойност 350 млн. лв., в които се предвижда да се развива научна дейност на “световно ниво”.
Като резултат от програмата от МОН очакват да постигнат 36% от хората между 30 и 34 г. да са с висше образование, което е близко до средното за Европа. Ще бъде създадена система за проследяване на развитието на вече завършили студенти./