Ето как изглеждат бюлетините за местните избори във Варна

Прочетете внимателно правилата за гласуване

Oбщинската избирателна комисия във Варна публикува графичните файлове на бюлетините за общински съветници, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства на сайта на ОИК-Варна: oik0306.cik.bg

Графичните файлове се публикуват предвид факта, че оригиналите на бюлетините по настоящем се съхраняват, фабрично опаковани от печатницата и под постоянна охрана в запечатани помещения, в сградите на районните администрации в Приморски, Одесос, Младост, Владислав Варненчик и Аспарухово.

Всеки, който иска да гласува на 25 октомври, може да го направи от 6:00 до 19:00 ч. в изборната секция, в която е разпределен. Задължително носете със себе си валиден документ за самоличност.

Колко бюлетини получаваме?

Във Варна гласуваме с 4 бюлетини - за референдума, за кмет на Варна, за общински съветници и за кмет на район.

Според инструкциите на ЦИК избирателите ще бъдат питани колко и кои бюлетини желаят да получат, преди да влязат в тъмната стаичка. Всеки гражданин има право да избере. Важно е да се знае, че ако заявите пълен набор бюлетини, всички ще бъдат пуснати в урните, дори ако сте решили в последния момент да не ги използвате.

За да бъде отчетен гласът ви 

Общи правила за подаване на валиден вот за местния вот, без значение дали пускаме бюлетина за кмет на община, на район, на кметство:

- Интегралните бюлетини за всеки от изборите за местни власти на гърба си имат по две полета. В първото член на секционната избирателна комисия (СИК) поставя печат, преди да влезете в тъмната стаичка. Уверете се, че бюлетините ви нямат фабрични дефекти или зачертани квадратчета за вот.

- В стаичката разгърнете бюлетините за кмет (важи и за трите вида кметове). Вляво са изписани имената на партиите и коалициите, които участват, в средата има квадрат с номера на всяка от формациите според жребия, а вдясно – имената на кандидата. След като откриете своя избор, поставете знак "Х" или "V" в рамките само на едно квадратче. Задължително пишете със СИНЯ химикалка.

- Сгънете бюлетините така, че да не се вижда вотът ви, а номерът в долния десен ъгъл е открит. Уверете се, че преди да пуснете бюлетината си в прозрачната урна за местни избори, на гърба й е поставен вторият печат.

- Член на комисията трябва да откъсне номера и да го пусне в отделна кутия. След това пуснете бюлетините си в урната. Подпишете се в избирателния списък.

Забранено е вотът да се показва на когото и да било или да се снима използваната бюлетина – става невалидна.

Национално допитване

Бюлетината за референдума - в плик. Всеки избирател в страната може да даде своя вот и на националния референдум за въвеждане на електронно дистанционно гласуване. Такъв избор ще се проведе и в 45 държави, където живеят българи. Бюлетината съдържа въпроса на допитването:

"Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"
и два възможни отговора в отделни квадрати: "Да" и "Не".

След като отбележите с познатите знаци "Х" или "V" в синьо предпочитания отговор, поставете бюлетината в плика, който сте получили предварително от член на СИК. Пълният плик се пуска в прозрачна урна, различна от тази, в която се гласува за местните избори. Трябва да положите подпис и в отделния избирателен списък.

Бюлетина без плик в урната е невалидна, както и пуснат плик без бюлетина. Референдумът се смята за валиден, ако в него са участвали поне толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори - или 3 500 585 души. Ако повече от половината от тях са отговорили с "Да", предложението в допитването се приема и парламентът е длъжен да промени законодателството. Ако гласуват по-­малко хора, но поне 20% от гражданите с право на глас, въпросът в референдума се разглежда за решение в парламента в тримесечен срок.

За общински съветници

Внимавайте с преференцията

Бюлетината за общински съветници във всяка община има две полета за гласуване. Вляво има квадрати с номерата на партиите, коалициите и комитетите за независими съветници, ако има такива, според жребия на ОИК. До тях са изписани имената на формациите.

Вдясно има секция "Преференция/предпочитание за кандидат от избраната листа" с кръгчета с изписани в тях поредни числа. За да бъде вотът ви валиден, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да отбележите със знак "Х" или "V" вотът си за листа в КВАДРАТА с номера и срещу името на партията или коалицията, която избирате. Отново се пише само със СИНЯ химикалка. Не излизайте от квадрата и посочете само една избрана формация. Така вече с бюлетината е гласувано.

Вотът с преференция за един конкретен кандидат от листата за съветници - тоест отбелязване на избор в кръгче с номер вдясно, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. Но отбелязването на предпочитание само в кръгче, без вот за листа в едно от квадратчетата вляво на бюлетината, я прави НЕВАЛИДНА. След като сте избрали листа с вот в квадратче, имате право да гласувате с преференция за ЕДИН избран кандидат от съответната листа. Намерете поредния му номер в листата и в кръгчето със съответния номер със знак "Х" или "V" отбележете преференция. Ако не отбележите предпочитан кандидат, гласувате за водача на листата и подредбата на кандидатите в нея във вида, в който е.
Размествания в листата може да има, ако поне 7% от хората, гласували за дадена листа, са посочили конкретни кандидати от нея преференциално. Прагът е достатъчно нисък, за да можете да влияете на партийната подредба.

А ето точно какви бюлетини ще намерим зад завесата в избирателната секция:

За кмет на Варна

За общински съветници

За кмет на Район "Одесос"

За кмет на Район "Приморски"

За кмет на Район "Младост"

За кмет на Район "Владислав Варненчик"

За кмет на Район "Аспарухово"

За кмет на Звездица