В "Приморски" приемат документи за лични асистенти от сряда

Животът

02-11-2015, 14:12

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Крайният срок е 4 декември

От 4 ноември до 4 декември, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на кметство "Приморски", етаж 2, стая 33 и етаж 3, стая 44, ще се приемат документи за лични асистенти и ползватели на услугата "Личен асистент".

15 лица ще бъдат обгрижвани в домашна среда и още 200 души - в създадения за целта Център за предоставяне на комплексни услуги. Той е разположен в сградата на районната администрация. През март 2016 г., след приключване на проект "Нови Алтернативи", ще се включат още 32 потребители в домашна среда и така общата бройка на обгрижваните лица ще стане 247.

Приемането на документи е във връзка с подписан договор между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" и Район "Приморски", "Комплексни услуги за достоен и независим живот", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот".

За ползватели на социалната услуга "Личен асистент” могат да кандидатстват лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

От 4 ноември до 27 ноември 2015 г., всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на район "Приморски”, етаж 2, стая 33 и етаж 3, стая 44, ще се приемат документи за позициите социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор.

Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложения, както и за формуляри и срокове за кандидатстване, можете да получите на сайта на

www.primorski-varna.com – подменю "Личен асистент" или на място в районната администрация, както и на телефон: 052/359 102, 052/359 104.