Екоинспекцията взе участие в мониторинга на кафявата мечка

Животът

10-11-2015, 11:05

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната

РИОСВ – Варна се включи в екипите за мониторинг на кафявата мечка /Ursus arctos/ в началото на ноември в Западни Родопи. Наблюдението на защитения вид е част от Националната система за биологичното разнообразие.

Обследващият екип от експерти, водени от опитен водач от лесничейството са наблюдавали следи и екскременти от кафяви мечки по три предварително определени маршрута в района на ДЛС Широка поляна: м. Джамбазова ливада , м. Ботуша и м. Цурев бивак.

Данните за следите, GPS координати и др. обстоятелства са въведени в електронен формуляр чрез специално GPS устройство. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.Кафявата мечка /Ursus arctos/ е най-големият хищник у нас. Обитава Рила, Пирин, Родопите и Стара планина и Витоша. Мечката е застрашен вид, включен е в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция, Директивата за местообитанията, CITES.