Магистрати с час по правосъдие в училищата

Животът

20-11-2015, 15:27

Снимка:

Окръжен съд

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Окръжният и районен съд участват в два проекта за повишаване правната култура на тийнейджърите

"Час по правосъдие" е наречена съвместна програма, по която ще работят Окръжният съд, Районният съд и Регионалният инспекторат по образованието във Варна. Трите институции подписаха меморандум, с който обединиха усилията си за съвместни действия за по-доброто интегриране в обществото на учениците, обучавани в държавните и общински училища на територията на Варна. Програмата включва дейности за повишаване на правната грамотност и култура на младите хора, както и за превенция срещу детската престъпност.

Окръжeн съд Варна участва и в Пилотната образователна програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". За реализирането на тази програма Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката подписаха Споразумение за сътрудничество през юли миналата година. Този проект цели повишаване информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, формиране на правна грамотност и култура. Други цели са повишаването на доверието в съдебната власт и степента на спазване на законите.

По повод предстоящите срещи на магистрати от ВОС с варненски ученици се проведе работна среща между участниците в двата проекта – окръжни съдии, Венцислава Генова, директор на Регионалния инспекторат по образованието във Варна и Ирена Радева, старши експерт. На тази среща бяха уточнени графикът и темите, по които ще работят магистратите. По повод предстоящото стартиране на двата проекта беше създадена Фейсбук страницата "Младите и правосъдието", която да бъде неформалната платформа за комуникация с варненските ученици преди и след срещите с магистрати, организирани по двата проекта.

Следващата седмица предстоят първите "часове по правосъдие" в Трета природоматематическа гимназия и срещи с учениците от десетите класове на Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" и във Варненска Търговска Гимназия "Г. С. Раковски".