Общината вади на търг 144 имота през 2016 г.

Парите

04-12-2015, 15:15

Снимка:

Varnautre.bg/архив

Автор:

Милена Радойчева

Всичко от Автора

3,3 милиона лева са заложени от приватизация и концесии

Близо 4,8 милиона лева очаква да спечели Община Варна от продажба на общински имоти. Очакваният приход от продажби на търг на парцели е в размер на 3,6 млн. лева. Отделно 350 000 лева трябва да постъпят от собственици, които са построили законно сгради върху частни общински имоти. 800 хил. лева трябва да дойдат от продажба на жилища, около 1 милион лева - от прекратяване на съсобственост в имоти, от отстъпено право на строеж, и от възмездно право на ползване. Това става ясно от годишната програма за разпореждане и управление на имоти общинска собственост за 2016 г. За сравнение заложените приходи в тазгодишната програма на общината за разпореждане с общински имоти са в размер на 5,5 млн. лева.

На практика на продажба чрез търг ще бъдат предложени 144 имота, а 89 ще бъдат предложени директно на собственици, построили законно върху тях сгради. Общината планира да прекрати собствеността си в 151 парцела. До момента са постъпили 51 заявки за закупуване на общински жилища. В наличният общински жилищен фонд фигурират 1448 жилища, от които подходящи за продажба са 49 апартамента.

Местната администрация се надява да спечели и 300 хил. лева от предоставяне на имоти под наем. 3,3 милиона лева са заложени от приватизация и концесии на подлези и изграждането на паркинги и площадка за рециклиране на строителни отпадъци в промишлената зона Клисе Баир. 1,6 милиона лева пък са необходими за отчуждаване на имоти за изграждане на нови трасета на градската инфраструктура и закупуване на земя и сгради. 220 хил. лева е предвила варненската община за ремонт на имоти общинска сосбтвеност. 20 хил. лева ще бъдат похарчени за разработване на Подробни устройствени планове, 600 хил. лева – за технически паспорти и 60 хил. лева – за заплащане на подобрения, направени от ползватели върху имоти.