НАП ще отписва служебно всички задължения с изтекла давност

Парите

05-01-2016, 06:41

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Данъчните няма да могат да правят безкрайни проверки

От 2016 г. Националната агенция за приходите (НАП) ще може да отпише служебно всички задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност. Това се прави за пръв път, като се очаква сумата да е впечатляваща. НАП засега не е готова да предостави информация за размера на тези задължения. Отписването на изтекли по давност публични дългове досега бе възможно само след изрично заявление.

Това е една от ключовите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влeзе в сила от тази година. ДОПК бе изменен в редица текстове, като голяма част от промените целят да улеснят работата на приходните агенции. Въвеждат се все пак и някои правила за облекчаване на бремето върху данъкоплатците.

Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени. И в НАП, и в общините има дълги списъци на длъжници с изтекли по давност задължения, които не са отписани. В същото време проблемът за давността излезе остро на дневен ред при въвеждането на единната сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки. Впоследствие тя бе разделена след решение на Конституционния съд на принципа за покриване на най-старото по дата задължение. При него могат да се платят и задължения с изтекла давност, ако не са били изрично отписани. Както "Сега" писа, от 2016 г. на принципа покриване на най-старото по дата задължение ще се събират и задълженията за местни данъци и такси, тоест проблемът с давността стои и за тях.

Народното събрание не позволи на данъчната администрация да привиква на устни разпити задължените лица и обясненията пред данъчните ще продължат да се дават писмено по досегашния ред. Сред новите ограничения в работата на данъчните е и въвеждането на максимален срок за провеждане на данъчни проверки. Те трябва да приключват в 6-месечен срок, като той може да се продължава максимум с нови 6 месеца. ДОПК вече изрично задължава НАП да предоставя удостоверения за наличие или липса на задължения на други администрации с оглед прилагането на практика на комплексно административно обслужване.

На фона на отделни ограничения данъчната администрация получава допълнителни инструменти за събиране на публичните вземания. От 2016 г. кръгът на отговорните за укриване на факти и обстоятелства за дължими данъци и осигуровки се разширява чувствително. Отговорност за това ще носят не само органът на управление и управителят, но и прокуристите, търговските представители, търговските пълномощници. Отпада и изпращането на покани за доброволно изпълнение на длъжниците с просрочени задължения. Аргументът за отмяната е, че длъжниците така или иначе получават съобщение от публичния изпълнител с опция за доброволно плащане в 7-дневен срок. Данъчната администрация все пак може да уведоми длъжника писмено или по телефона за възможните последствия, преди да започне принудително изпълнение.