Екоинспекцията събрала 13 хил. лева от глоби през декември

Парите

12-01-2016, 15:31

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Извършени са 197 проверки в последния месец на 2015-та

През декември експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите са проверили 127 обектa във Варненска и Добричка област. Извършени са 197 проверки от тях 127 планирани и 70 извънредни. Най-много 95 са по компоненти "води" и "отпадъци". Значителен е и броят на проверките на защитените територии – 35 планови и 37 извънредни. За отстраняване на допуснати нарушения са дадени 137 предписания. Издадени са 3 наказателни постановления и имуществени санкции на стойност 2 629 лв. От други санкции през декември в РИОСВ – Варна са събрани 12 855,15 лв.

Имуществена санкция в размер на 1099 лв./мес. е наложена на "Булгартрансгаз" ЕАД - София, за превишаване на нормите на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатация на газотурбинен компресорен агрегат от компресорна станция 2 в село Кардам.

На Реджеп Кисьов от Варна за замърсяване на атмосферния въздух с прах вследствие на дейности по смилане на дървени изрезки с мобилна дробилка в гр. Варна е наложена глоба в размер на 1000 лв. На Галин Генов е наложена глоба с размер на 500 лв. за замърсяване с дизелово гориво в гр. Девня. Димитрий Петров е глобен с 30 лв. за нарушение на Плана за управление на Защитена местност Дуранкулашко езеро и извършване на спортен риболов на забранено място.

Извършена е проверка с превантивна цел за недопускане унищожаването на дюнни местообитания в Камчийски пясъци. Във връзка с актуализацията на Регистъра на вековни и значими дървета са проверени 2 вековни дървета в община Каварна. Проверено е състоянието на животните в Зоологическите градини на градовете Добрич и Варна и на колекциите от Природонаучен музей – Варна. Извършени са две проверки във връзка с регистрация на 14 новоизлюпени папагали от вида Жако.

Експертите са изготвили и 5 решения за верояната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и 175 становища за оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с оглед опазване на защитените зони. Издадени са 14 решения за необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения и 5 решения за необходимостта от Екологична оценка на планове и програми.

През декември бе проведено и последното за годината заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ. Темата на заседанието бе изграждане на Интермодален пристанищен терминал на територията на Варна.

През месеца на зеленият телефон са постъпили 3 сигнала.