Борят агресията сред най-малките с повече пари

Животът

19-01-2016, 13:37

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

1,7 милиона лева е бюджетът за спорт

330 000 лева е предвидила община Варна за превенция на рисковото поведение сред подрастващите през тази година. Сумата е с 50 000 лева повече спрямо миналогодишната, отчете пред комисията по младежки дейности и спорт директорът на дирекцията по превенции Светлана Коева. 85 000 лева ще бъдат похарчени за реализирането на програми за превенция на агресивното поведение сред децата от I до IV клас и на употребата на наркотици осред ученици от VIII до XII клас. С учениците ще се работи и за превенция на трафика на хора, както и по темата за сексуалността и здравето.

Заложени са и средства в размер на 10 000 лева за превенция на самоубийствата сред деца и млади хора и още толкова – за превенция на ХИВ и СПИН. Същата сума е предвидена и за психологическо консултиране на младежи в риск. 5000 лева пък са предвидени за реализиране на кампания срешу злупотребата с алкохол, стъпваща на православните ценности.

60 000 лева могат да бъдат усвоени от неправителствените организации, работещи за превенцията на рисковото поведение сред младите хора. 20 000 лева е заложеното финансиране за Православния център за духовно обгрижване на наркозависими, който отчита едни от най-добрите резултати в сферата.

Какви са реалните постигнати резултати от работата на дирекцията и дали дейността не се припокрива с тази на НПО-та, поиска да разбере съветникът Христо Атанасов (Земеделски народен съюз "Александър Стамболийски"). В отговор Коева заяви, че всяка година се изготвят доклади, като за 2015 г. ще бъдат готови през следващия месец. Тя посочи, че варненската община и местната комисия за борба с противообществени прояви са обявени като най-добре работещи от Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

В тази връзка шефката на общинската дирекция по превенции цитира и проучване, съгласно което голяма част от варненци са готови да заминат да работят в чужбина макар и без трудови договори, което засилва значително риска от трафик.

884 000 лева е бюджетът на програмата за младежки дейности, стана ясно още на заседанието. 15 000 лева са заложени за социален туризъм. 1,7 милиона лева е рамката на програма "Спорт", като 783 500 лева са предвидени за спортни прояви и 931 500 лева за субсидиране на спортни организации.