Общината залага близо 30 млн. лева за чистота

Парите

19-01-2016, 22:00

Снимка:

Varnautre.bg/ архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

1,3 милиона лева са предвидени за почистване при зимни условия

На близо 30 милиона лева възлиза план-сметка "Чистота" на Община Варна за тази година. Разходите по дейността бяха утвърдени от комисията по благоустройство и комунални дейности и предстои да бъдат разгледани от бюджетната. 9,6 милиона лева са предвидени за сметосъбиране и сметоизвозване, като 9,1 милиона лева са разходите за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка на боклук. 206 хил. лева ще бъдат похарчени за събиране на едрогабаритни отпадъци от площадките за разделно събиране и битови биоотпадъци. За обезвреждането на боклука на варненци са отделени 11,4 милиона лева.

15 хил. лева са заделени за контейнери за Константиново, Каменар, Казашко и Тополи. 60 хил. лева ще бъдат инвестирани в изграждането на GPS система за контрол на дейностите по сметоизвозваето и поддържането й. Близо 400 хил. лева са заложени за поддържане на чистотата в Морската градина. 8,6 милиона лева са предвидени за чистотата на териториите за обществено ползване. Близо 3 милина лева от тях са за ръчно и механизирано почистване на улици, спирки, подлези, площади, тротоари, пешеходни зони, алеи, междублокови пространства, детски и спортни плошадки.

860 хил. лева ще бъдат изразходвани за премахване на нерегламентирани сметища, а 800 000 лева – за почистване на канали, дерета и дъждоотводни шахти. За чистотата в курортите са заделени 343 хил. лева. 1,3 милиона лева е сумата, заложена за почистване при зимни условия.