Подкрепят над 1500 приемни семейства с европейско финансиране

Парите

17-02-2016, 11:25

Снимка:

priemime.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

1493 деца се гледат от приемни родители по проекта "Приеми ме"

Община Варна е сред 82-те общини, одобрени като партньор по проект "Приеми ме 2015", който се финансира по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът осигурява приемственост в предоставянето на приемна грижа на национално ниво и е с продължителност до 31 юли 2018 година, а общият му бюджет е 51,6 милиона лева. Договорът за изпълнението му е подписан на 1 декември 2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/, която е конкретен бенефициент.

Утвърдените приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" към края на януари т. г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на националния екип за управление на проекта. От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект "И аз имам семейство" (1 524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата "приемна грижа" на територията на 82-те общини-партньори по проекта.

Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта, са 1 493. През първия месец на т. г. от услугата са се ползвали 1 546 деца, тъй като са отчетени нови настанявания и случаи на прекратено настаняване, като непосредствено е последвало ново настаняване. Тези случаи са на деца от биологичното семейство, семейство на роднини или близки, друго приемно семейство - общо 1 117 деца, от специализирани институции – 262, от социални услуги резидентен тип – 167.

Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой.