Мартин Митев: Не приемам упреците, отправени към мен от кмета

Позиция на председателя на ОбС - Плевен относно провелата се извънредна сесия днес

"При свикване на днешното извънредно заседание на Общинския съвет, са спазени изцяло изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и Правилника за организацията и дейността на ОбС - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019г.

Като Председател на този Общински съвет съм длъжен да изпълня задълженията си съгласно чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, където изрично е посочено, че съм длъжен да свикам заседание на Общинския съвет при постъпило искане на 1/3 от общинските съветници.

В тази връзка не приемам упреците, отправени към мен от г-н kмета, с които упреци се запознах от публикации в медиите, че цитирам: „..не съм  изпълнил  задълженията като съветник и като председател, носещ отговорността за законосъобразното свикване на днешното заседание.“

Относно друг момента от изказването на кмета - че не съм пожелал да попитам в прав текст в залата съветниците техни ли са подписите и да потвърдят това пред всичките съветници и за протокола от заседанието, ще заява следното:

Заседателната зала не е съдебна зала и заседанието на Общинския съвет не е съдебен процес, нито пък публичен линч. Всички, избрани в този Общински съвет, са разумни хора, и съм убеден, че могат да носят отговорност за своите действия и постъпки. Общинският съвет не е морален съдник, нито следствен орган. Общинският съвет е законодателен орган!

Неприятно съм изненадан и от внушението, което прави кметът с изказването си, отново ще цитирам: „…да не се случи така, че подписката с оригиналните подписи да изчезне.“ Гарантирам ви, че такова нещо няма как да се случи и съм неприятно изненадан, че някой може дори да му хрумне, че подобна практика може да бъде прилагана.“