Плащанията на ТОЛ такси и ел. винетките през БОРИКА

Индикативната стойност на поръчката е 7.2 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществена поръчка за обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host), пишат от пътната агенция в прессъобщение.

По този начин се осигурява свързване на изчислителната система (host-system), обслужваща ПОС устройствата на АПИ и изчислителната система на БОРИКА за обслужване на плащания с платежни карти на територията на България.

Процедурата е по договаряне без предварително обявление по Закона за обществени поръчки, тъй като поръчката може да се реализира само от "Борика" АД, въз основа на изключителните права на дружеството, съгласно издаден от БНБ лиценз.

Индикативната стойност на поръчката е 7.2 млн. лв. без ДДС и е за срок от 3 години.