Емил Радев: Средствата по програма „Правосъдие“ ще допринесат за укрепване върховенството на закона в държавите-членки

Свят

28-04-2021, 18:39

Снимка:

архив

Автор:

bulgaria.utre

Всичко от Автора

Средствата, с които е обезпечена програма „Правосъдие“, ще допринесат за укрепване на върховенството на закона в държавите-членки на ЕС. Това
коментира при дебатите в пленарната зала на Европейския парламент
българският евродепутат Емил Радев – докладчик по досието от страна на
ЕНП. ЕП прие на второ четене програмите „Граждани, равенство, права и
ценности“ и „Правосъдие“, които заедно съставляват фонд „Правосъдие,
права и ценности“ на ЕС с общ бюджет от 1,86 млрд. евро за периода 2021
– 2027 г.
„Изграждайки общото пространство на правосъдие, ЕС постигна много, но
живеем във времена, в които не липсват сериозни глобални
предизвикателства и които безусловно изискват всички държави-членки да
полагат повече усилия в името на върховенството на закона, независимата
съдебна власт, взаимното признаване и доверие“, заяви Емил Радев пред
еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс.
„Важно е да имаме добре функциониращо европейско пространство на
правосъдие с максимално улеснен достъп до съдебната система при
трансгранични правни ситуации и с активно съдебно сътрудничество по
граждански и наказателни дела“, отбеляза евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ. Емил Радев акцентира и върху ролята на програма „Правосъдие” за обучението на магистратите и насърчаването на обща правна и съдебна култура. В изказването си той изтъкна още, че със своята подкрепа за този важен инструмент в защита на правата и ценностите на ЕС Европейският парламент ще даде възможност програмата да започне да се прилага в най-кратки срокове.
Емил Радев обърна специално внимание и на развитието на електронното
правосъдие – ангажимент, деклариран в рамките на заседанието и от
Европейската комисия в лицето на комисар Дидие Рейндерс. Всички
участници в дебатите се обединиха около позицията, че активното
използване на електронни средства дава възможност за по-ефикасни съдебни производства и за по-широк достъп на гражданите и бизнеса до правосъдие.