Доброволци почистиха Варненско-Белославското езеро

 

 

Кампания за почистване на Варненско-Белославското езеро, като част от световния ден на почистването „World cleanup day", се проведе на 16 септември 2021 г.

Над 100 граждани на община Белослав, включително ученици от НУ „Отец Паисий“, гр. Белослав, се събраха в различни точки по крайбрежието на езерото, за да се включат в каузата. По време на кампанията бяха събрани голям брой биоразградими чували с отпадъци, като преобладаваше пластмасата.

Традиционно кампанията за почистване се проведе едновременно във всички населени места на територията на общината:

  • - Крайбрежието на с. Езерово непосредствено до рибарско селище;
  • - с. Разделна, до моста;
  • - Крайбрежието на Варненско – Белославското езеро в с. Страшимирово;
  • - ЗЗ „Ятата“ в южната част на гр. Белослав;
  • - Северен пристан на МК „Белла“.

Това е второто събитие по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Организатори на събитието са Община Белослав, които изпълняват проекта в партньорство с Фондация “Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер”, “Екоинвест Асетст” АД, и норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия).

Кампанията протече под надслов „С общи усилия да подобрим заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата“. Участниците обединиха своите усилия за постигане на следните цели:

  • - Намаляване броя на пострадалите морски обитатели в следствие от заплитане в рибарските корди или от поглъщане на пластмасови отпадъци;
  • - Почистване на крайбрежието от пластмасови отпадъци за да се ограничи попадането им в морските води;
  • - Подобряване качеството на водата и намаляване антропогенните фактори за замърсяване на флората и фауната в езерото.

След приключване на почистването, на територията на крайбрежието на ЗЗ „Ятата“, за най – малките доброволци се проведе олимпиада, а за по-големите -викторина.

Победителите получиха грамоти и награди, изработени от рециклирани отпадъци и екологични материали, алтернатива на пластмасата.

Участие в кампанията взеха и представители от Басейнова дирекция „Черноморски район“, СНЦ „Българско екологично дружество“ и служители от общинска администрация – Белослав.

Кампанията беше подкрепена и от  RESUME  - we care.