Община Каварна обяви частично бедствено положение заради заседналия кораб

Бедственото положение влиза в сила от 17.00 часа днес и ще продължи 7 дни.

Частично бедствено положение бе обявено в Община Каварна заради заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Вера Су” ИМО № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг.

Заповедта на кмета Елена Балтаджиева е и предвид съществуваща опасност от загуба на човешки живот и/или увреждане здравето на екипажа и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, свързани със замърсяване на околната среда, съобщиха от пресцентъра на общината.

Частичното бедствено положение влиза в сила от 17.00 часа днес и се въвежда за срок от 7 дни на територията на:

  • Община Каварна
  • с. Камен Бряг
  • местност Яйлата

при граници: Национален археологически резерват (НАР) „Яйлата“ и защитена местност Яйлата, попадаща в границите на защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

Със заповедта се определят следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Вера Су” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на медицинска помощ

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и защитена местност „Яйлата“

Прекратява се достъпът до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.

Кметът привлича в състава на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия следните експерти:

1. Венцислав Иванов – изпълнителен директор на ИА „Морска администрация“;

2. Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“;

3. Петър Сиферов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД;

4. Георги Димитров – председател на Управителния съвет на ДППИ.

5. Димитър Николов –Директор на клон на ТП „Пристанище Варна“, ДППИ;

6. Петър Петров – главен експерт, ДППИ;

7. Милен Тодоров – директор дирекция „Ръководство на корабен трафик , ДППИ;

8. капитан I ранг Камен Кукуров – началник щаб на ВМС;

9. Милена Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура;

10. Пенко Георгиев – директор на Исторически музей – Каварна.

Със заповедта за ръководител на операциите се определя Румен Николов - главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“.