Област Варна е първа в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Мисия Варна

25-11-2021, 13:32

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 837. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 повече, или с 2.5%, докато жилищата в тях намаляват със 155, или с 15.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на
2021 г. със стоманобетонна конструкция са 80.5%, с тухлена - 16.3%, а с друга - 3.2%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите София (столица) - 121 сгради с 832 жилища и Бургас - 99 сгради с 440 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.8%), следват тези с три стаи
(33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и с шест и повече стаи - по 2.9%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2021 г. в област Варна е 63.6 хил. кв. м, или с 13.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява със 17.5% и достига 41.9 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 74.2 кв. м през третото тримесечие на 2020 г. на 76.0 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Враца - 67.3 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190.0 кв. м и Разград - 149.1 кв. метра.