Вижте кога надницата по празниците е четворна

Животът

09-12-2021, 12:18

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Заради съвпадането на 25 и 26 декември 2021 г. с почивните събота и неделя и 1 януари 2022 г. със събота предстоящите коледни и новогодишни празници ще бъдат общо с три дни повече. Следва да се има предвид обаче, че минимум двойно възнаграждение се полага само за работата през дните на официални празници, а ако трудът в тези дни е и извънреден, надницата е четворна, съобщават от Главна инспекция по труда.

За работата на т.нар. неприсъствени дни, с които се компенсира съвпадението на празниците с почивните, се заплаща по-високо възнаграждение единствено ако трудът е извънреден, като увеличението е със 75%. Неприсъствени са дните 27 и 28 декември 2021 г. (понеделник и вторник) и 03 януари 2022 г. (понеделник).

За работещите по трудов договор на ненормиран работен ден работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд. Извънреден в тези дни е и трудът за работещите при подневно отчитане на работното време. В тези случаи работодателят трябва да възложи работата с нарочна заповед за извънреден труд, издадена поне 24 часа по-рано, с която работникът да е запознат срещу подпис.

Ако работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време, трудът в празничните, почивните и неприсъствените дни, положен по график, не е извънреден и не се заплаща с увеличение. В този случай работниците имат право на по-висока надница само за работата си през дните на официален празник, която трябва да е минимум двойна.