Подготвят основен ремонт на къщата на създателя на Морската градина във Варна Антон Новак

Мисия Варна

09-12-2021, 16:59

Снимка:

Снимка: Община Варна / Пресцентър

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Готов е техническият паспорт и е извършено енергийното обследване на сградата, идеята е тя да се превърне в посетителски център с постоянна експозиция

Готов е техническият паспорт и е извършено енергийното обследване на къщата на създателя на Морската градина във Варна Антон Новак. Това са част от стъпките, предприети от общинската администрация за реконструкция и основен ремонт на сградата, съобщиха от дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна. С техническият паспорт са определени основните характеристики на къщата, мерките за поддържането й и указанията и инструкциите за безопасната й експлоатация. Изработено е и техническо задание за проектиране, което следва да бъде съгласувано с областния управител на Варна, за да се пристъпи към издаване на виза за проектиране и изготвяне на инвестиционен проект.

Успоредно с това Община Варна подаде проектно предложение за дигитализиране на архива на паркостроителя. Това може да стане възможно в рамките на програма „Морско дело и рибарство“, която предоставя различни възможности за европейско финансиране, свързани с инвентаризация на културни, исторически и природни обекти. След приключване на етапа на оценка се очаква проектното предложение да бъде финансирано. Наследници на Антон Новак са готови да предоставят на Община Варна ръчно изработени проекти, по които е направено озеленяването на различни зони в Морската градина, богат архив от снимки и лична кореспонденция и други архивни материали, които не са публикувани, съобщиха от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

Къщата на Антон Новак в Морската градина е частна държавна собственост и с договор, сключен между Областна администрация - Варна и Община Варна, имотът е предоставен на общината за безвъзмездно управление. Състоянието на сградата е много лошо, затова е необходим основен ремонт и реконструкция. Идеята е сградата да бъде превърната в „Посетителски център – Антон Новак“ към РИМ - Варна, с постоянна експозиция, отразяваща живота и делото на Антон Новак, с възможности за провеждане на семинари, обучения, презентации, постоянни и временни изложби, конференции и други събития.