11 акта за нарушение на противоепидемичните мерки съставиха във Варна

Мисия Варна

11-12-2021, 18:02

Автор:

Полина Петрова

Всичко от Автора

За седмица са извършени проверки в 83 обекта

През изминалата седмица служители на отдел Държавен здравен контрол към РЗИ-Варна са проверили 83 обекта, във връзка със спазването на Заповеди на Министъра на здравеопазването и обявената извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в кухни към детска градина и здравни кабинети, домове за стари хора и здравни кабинети към тях, заведения за обществено хранене, търговски обекти, оптики, магазини за хранителни стоки, водоснабдителни обекти, бензиностанции и др.

Съставени са 11 АУАН за нарушаване на противоепидемичните мерки и е издадено едно предписание.

От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 13 проверки в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, в аптеки и в складове за търговия на едро с лекарствени продукти. Всички документи по постъпилите преписки са окомплектовани, описани, заверени, сканирани и изпратени в ИА „МН”.