През 2022-ра: Ремонтират пътя Белослав - Аврен

Мисия Варна

14-12-2021, 17:51

Снимка:

Снимка: Община Белослав

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Средствата за рехабилитацията на 4-километровта отсечка са осигурени от МРРБ

Цялостен ремонт на пътя между Белослав и Аврен ще бъде извършен през 2022 година, съобщават от община Белослав. 

Днес кметът на общината инж. Деян Иванов подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездно целево финансиране за цялостна рехабилитация на път VAR 2050 /III - 9004, Белослав - Падина / - Граница общ. (Белослав - Аврен) - м.Бялата вода-/ІІІ – 9006/ за частта, попадаща в обхвата на територията на община Белослав, с обща дължина 4.00 км.

От община Белослав припомнят, че вече е получено финансиране с Постановление № 376/05.11.2021 г. на Министерския съвет в размер на 1 570 000, 00 лв. за извършване на неотложни ремонтни дейности по общински път VAR2050 /Белослав-Аврен/ - местността „Бялата вода" и с оглед осигуряване на безопасна, комфортна и достъпна общинска пътна мрежа, както и предотвратяване на възможността от възникване на пътнотранспортни произшествия и минимизиране на риска от възникване на аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на жителите и посетителите в района, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предостави на община Белослав допълващо частично финансиране, за периода 2021-2023 г., в размер до 800 000, 00 лв.

"Обектът е приоритетен за нас и е особено важен, както за жителите на населените места в Белослав, така и за всички останали преминаващи по този път, включително. и жителите на съседната община Аврен", подчертават от община Белослав.

"През последните години, по въпросния пътен участък са провеждани единствено мероприятия по извършване на текущ ремонт, като неведнъж общинска администрация е кандидатствала по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на основен ремонт, финансирани от Европейски съюз или други донорски програми. В последните дни на 2021-а година усилията ни постигнаха резултат и финансирането е вече факт", допълват от община Белослав.