Обсъдиха сътрудничеството между професионалните училища и бизнеса

Мисия Варна

20-12-2021, 19:56

Снимка:

Снимка: Община Варна / Пресцентър

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Необходимо е ранно кариерно ориентиране на учениците към професии, които се търсят на пазара на труда, единодушни са експертите

Във връзка с планирането на държавния план - прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2022/2023 г. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ПГГСД „Николай Хайтов“ бяха проведени работни срещи, на които присъстваха представители на дирекция „Образование и младежки дейности“, на бизнеса, университетите, както и на обществените съвети към училищата, съобщават от община Варна.

Акценти в дискусията бяха предложенията на педагогическите съвети за въвеждане на нови професии, както и някои проблеми, с които ръководствата на училищата се срещат при сформирането на необходими за бизнеса специалности, които не са много желани от учениците и родителите. По време на срещите стана ясно, че нова професия „Програмист на изкуствен интелект“, специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, предлагат от ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, подчерта, че общината приветства сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса, тъй като на пазара на труда има недостиг на подготвени технически кадри за среден ръководен състав и квалифицирани работници, които да отговарят на нуждите на бизнеса във Варна. Като председател на Постоянната комисия по образование в Националното сдружение на общините в Република България тя сподели обсъждани възможности за преодоляване на дисбаланса и подкрепа на професионалните гимназии.

Участниците в срещите насочиха вниманието върху необходимостта от обединяване на усилията за повишаване активността на институциите за ранно кариерно ориентиране на учениците още от пети, шести клас чрез различни клубни форми и проекти. Важна задача трябва да бъде използването на атрактивна реклама на професиите за ангажиране и ориентиране на младите хора, стимулиране на посещения на ученици от основните училища в производствените бази и фабрики, фирми и др. Приоритетно трябва да се работи за превес на професионалното образование с чуждоезиково обучение, за промяна в списъка на професиите, така че да отговарят на съвременното производство. Подчертана бе и необходимостта от промяна на учебните планове и програми, адекватни на производствата.

Акцент бе поставен и върху необходимостта от промяната на нагласите на родителите, които са важен фактор при вземане на решенията за децата след основно образование.