Близо 1,5 млн. лв. са приходите от строителство във Варна през 2020-а

Парите

06-01-2022, 18:49

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Те нарастват спрямо предходната година

По окончателни данни през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 418.8 млн. лв. и се увеличават с 0.5% спрямо 2019 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 282.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 2.7%, а при нежилищните - намаление с 36.9% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 136.1 млн. лв. и се увеличават с 19.5% спрямо 2019 година.

Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 65.9%, а на жилищни сгради - 34.1%.

През 2020 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 698.4 млн. лв., като намаляват с 10.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 60.4%, а от строителство на нежилищни сгради - 39.6% от общите приходи от сградно строителство.

В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 13.2% спрямо 2019 г. до 720.4 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 50.8% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 78.0%.