Варна е четвърта в страната по започнало строителство на нови сгради

Мисия Варна

10-02-2022, 15:05

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 157 жилищни сгради с 1 332 жилища в тях

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 157 жилищни сгради с 1 332 жилища в тях и 134 786 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 3 951 кв. м РЗП и на 70 други сгради с 36 929кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 15.4%, броят на жилищата в тях - с 69.0%, а общата им застроена площ - с 53.6%.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 18.6%, а тяхната РЗП се увеличава с 67.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко със 7.1%, докато броят на жилищата в тях се увеличава над един път, а разгънатата им застроена площ - с 66.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 45.8%, а разгънатата им застроена площ - над един път.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 357 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 352 броя и област София със 170 броя.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Варна е започнал строежът на 108 жилищни сгради с 1 331 жилища в тях и със 126 829 кв. м обща застроена площ и на 59 други сгради с 48 613 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 4.4%, докато жилищата в тях се увеличават с 84.6%, а разгънатата им застроена площ - с 36.5%. Започнатите други видове сгради нарастват с 55.3%, a тяхната обща застроена площ - с 9.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 13.6%, докато жилищата в тях се увеличават с 94.6%, а разгънатата им застроена площ - с 10.2%. Започнал е строежът на близо два пъти повече други видове сгради, като и общата им застроена площ се увеличава над един път.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната.

Първа е област София (столица) - 245 жилищни и 29 други сгради, следвана от област Пловдив - 192 жилищни и 65 други сгради и област София - 142 жилищни и 32 други сгради.