Двама млади юристи се присъединиха към екипа на Варненския апелативен съд

Мисия Варна

18-02-2022, 13:03

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Те ще бъдат съдебни помощници в Търговското и Гражданското отделения

Двама млади юристи се присъединиха към екипа на Варненския апелативен съд. Пламена Нанкова и Ясен Обретенов ще бъдат съдебни помощници в Търговското и Гражданското отделения. С отлични оценки те спечелиха проведения конкурс, в който бяха допуснати до участие 10 кандидати. Първият етап включваше писмен изпит – решаване на правен казус, а вторият - събеседване. Сред нормативните изисквания за заемане на длъжността са висше образование в специалност „Право“ и придобита юридическа правоспособност.

Пламена Нанкова е завършила Право във Варненския свободен университет. Работила е като юрисконсулт в община и като младши адвокат. По време на следването си е участвала в множество обучения, семинари, симулирани процеси, научни сесии и състезания за решаване на казуси.

Работата в Апелативния съд е първата професионална изява на Ясен Обретенов. Той е възпитаник на Нов български университет. „Завършването на образованието засили желанието ми да се занимавам с правото в най-чистата му форма. Така се насочих към съдебната система. Длъжността „съдебен помощник“ предполага специализация и усъвършенстване на придобитите знания и умения. Това бе причината да избера Апелативен съд – Варна като първа стъпка в професионалното си развитие“, казва Ясен.

А Пламена допълва: „По време на обучението си в университета активно се включвах в допълнителни занимания и стажове. Те ме срещнаха с действащи съдии, от които придобих ценни нови знания с практическа насоченост. Този опит ме вдъхнови да кандидатствам за съдебен помощник“.

Двете щатни бройки бяха разкрити от Висшия съдебен съвет за нуждите на съдебната администрация на Варненския апелативен съд.

Съдебните помощници подпомагат съдиите и ръководството на съда, като изготвят проекти за съдебни актове; проучват, анализират и обобщават съдебната практика, извършват проучвания по конкретни въпроси; изготвят становища по писма и сигнали по постъпили правни въпроси; подпомагат председателите на отделенията при образуване на делата; извършват проверка по допустимостта и редовността на жалби, следят за спазването на законоустановените срокове и т.н.