Съдия от Районен съд – Варна е номиниран за изборен член на ВСС

Мисия Варна

24-03-2022, 12:23

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съдии от районните съдилища във Варна, Добрич и София внесоха във Висшия съдебен съвет предложение до Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, с което издигат кандидатурата на Любомир Нинов – съдия в Районен съд - Варна. Номинацията е публикувана в раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“ на интернет сайта на ВСС.

Вносителите на предложението посочват, че съдия Нинов многократно и еднозначно е показвал готовността си да защитава независимостта на съдебната система и винаги заема и отстоява принципни позиции в духа на закона. Спечелил е тяхното доверие и е утвърдил вярата им, че „в качеството си на член на ВСС би отстоявал съобразени със закона и морала принципи при обсъждане и вземане на решения“. Обръща се внимание на продължителния стаж на кандидата в Районен съд – Варна,  и на доказаната му способност да поддържа трайно висока ефективност в работата си. Според тях, той притежава лични, професионални и нравствени качества, „за да може да изпълнява пълноценно, обективно и отговорно задълженията на член на ВСС“.

Любомир Нинов има над 23 години стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва като младши съдия в Окръжен съд – Добрич през 1998 г., а на следващата година е преназначен в Окръжен съд – Варна. От 21.02.2000 г. и към момента той правораздава в Районен съд - Варна.